DISCLAIMER

Rifreskimi i fundit Tetor 01, 2019

ZBATIMI I UEJLIT

Informacioni i dhënë nga dietarysupplementsinfo.com ("ne", "ne" ose "i yni") në dietarysupplementsinfo.com ("Sajti") dhe aplikacioni ynë celular është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. Të gjitha informacionet në sit dhe aplikacionin tonë celular janë dhënë në mirëbesim, megjithatë ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë, përshtatshmërinë, vlefshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë ose tërësinë e çdo informacioni në sit ose aplikacionin tonë celular. NDNT NO NUK KA T C RREZIKSHME DUHET T AN KEMI PIARGJEGJITYSISJE NDONJE P FORR YDO GJITJE HUMBJE ose DAMMUNDJEN E YDO T K GJITHA TC INCURRUAR SI REZULTATE T THE P USRDORIMIT T THE SITE OSE APLIKIMI TONA MOBILE OSE FELIKIMI N AN INdo INFORMACION TV PROVUAR N SHITET DHE OUR P USRDORIMI TUAJ T OF SIT OFS DHE APLIKIMI TONA LBNDSISHT DHE LIDHJA JUAJ P ONR INDO INFORMACION P ONR SITIN DHE APLIKACIONIN TONA T LNDSISHME është thjesht në RREZIKEN TUAJ.

LIDHJE E LIDHJEVE TT JASHTME

Sajti dhe aplikacioni ynë celular mund të përmbajnë (ose ju mund të dërgoheni përmes faqes ose aplikacionit tonë celular) lidhje me faqet e internetit ose përmbajtje të tjera që i përkasin ose vijnë nga palë të treta ose lidhje me faqet e internetit dhe veçoritë në banderola ose reklama të tjera. Lidhje të tilla të jashtme nuk hetohen, monitorohen, ose kontrollohen për saktësinë, përshtatshmërinë, vlefshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë ose tërësinë nga ne. Ne nuk garantojmë, mbështesim, garanci, OSE P ASRGJIGJEN P RESRGJEGJSIS FOR P ACR SIGURIMIN OSE PELRGJEGJITYSIN OF E YDO INFORMACIONEVE TER OFERTUARA NGA WEBITET E TRET-PJES, LINKUAR T NDRMARRJEN PITR TIT DUHET TBS DUHET T OR DUHET T OR DUHET T OR DUHET T OR DUHET T OR DUHET T OR BESHEN NUK DO T BE JEMI PJES P TOR OSE N AN YDO M WSOHET PPRGJIGJE P FORR MONITORIMIN E TRANDO TRANSAKTIMI NDR TUAJ DHE PRODHUESIT E TRET-PARTY T OF PRODUKTEVE DHE SH SERVRBIMEVE.

ZBRITJE PROFESIONALE

Sajti nuk mund dhe nuk përmban këshilla mjekësore / shëndetësore. Informacioni mjekësor / shëndetësor jepet vetëm për qëllime të përgjithshme informative dhe arsimore dhe nuk është një zëvendësim i këshillave profesionale. Prandaj, përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim mbi bazën e një informacioni të tillë, ju inkurajojmë të konsultoheni me profesionistë të duhur. Ne nuk ofrojmë asnjë lloj këshillë mjekësore / shëndetësore. P USRDORIMI APO LIDHJA E INDO INFORMACIONE T CON KUFIZUAR N TH K ST S SITE OSE APLIKACIONI TONA LBNDSISHT ISshtë thjesht në RREZIKEN TUAJ.

PFRFUNDIMI I AFTILSIS

Sajti dhe aplikacioni ynë celular mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit të filialeve, dhe ne marrim një komision shoqërie për çdo blerje të bërë nga ju në faqen e internetit të filialeve duke përdorur lidhje të tilla.

Ne jemi pjesëmarrës në Programin e Bashkëpunëtorëve të Shërbimeve Amazon, LLC, një program reklamimi i filialeve i krijuar për të siguruar një mjet për ne që të fitojmë tarifa reklamimi duke u lidhur me Amazon.com dhe faqet e internetit të lidhura.

TESTIMONIALI ZBATIMI

Sajti mund të përmbajë dëshmitë nga përdoruesit e produkteve dhe / ose shërbimeve tona. Këto dëshmi pasqyrojnë përvojat dhe mendimet në jetën reale të përdoruesve të tillë. Sidoqoftë, përvojat janë personale për ata përdorues të veçantë, dhe nuk mund të jenë domosdoshmërisht përfaqësues të të gjithë përdoruesve të produkteve dhe / ose shërbimeve tona. Ne nuk pretendojmë dhe nuk duhet të supozoni se të gjithë përdoruesit do të kenë përvojat e njëjta. REZULTATET TUAJ INDIVIDUALE TUAJ MUND T VARM.

Dëshmitë në sit janë dorëzuar në forma të ndryshme si teksti, audio dhe / ose video, dhe rishikohen nga ne para se të postohen. Ato shfaqen në faqet e internetit me fjalë të dhëna nga përdoruesit, përveç korrigjimit të gabimeve në gramatikë ose shtypje. Disa dëshmitë mund të jenë shkurtuar për hir të shkurtësisë kur dëshmia e plotë përmbante informacione të jashtzakonshme që nuk ishin të rëndësishme për publikun e gjerë.

Pikëpamjet dhe mendimet e përfshira në rekomandime i përkasin vetëm përdoruesit individual dhe nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet tona. Ne nuk jemi të lidhur me përdoruesit që japin rekomandime, dhe përdoruesit nuk paguhen ose kompensohen ndryshe për dëshmitë e tyre.

Dëshmitë në Sajt nuk janë të destinuara, as nuk duhen interpretuar, pasi pretendon se produktet dhe / ose shërbimet tona mund të përdoren për të diagnostikuar, trajtuar, zbutur, kuruar, parandaluar ose përndryshe të përdoren për ndonjë sëmundje ose gjendje mjekësore. Asnjë rekomandim nuk është provuar apo vlerësuar klinikisht.